Pasivní domy

Základní informace o pasivních domech jsou uvedeny níže.
Podrobnější informace,konkrétní zásady pro jejich návrh a zkušenosti z jejich realizací a užívání jsou uvedeny na těchto odkazech:

Maximální komfort a minimální náklady na provoz, jsou-li toto Vaše představy o domově, pak dům navržený a postavený v pasivním standardu (zkráceně pasivní dům) splní takové představy nad očekávání. Komfort bydlení (myšleno kvalitou vnitřního prostředí, tzv. mikroklimatu) je nesouměřitelný s běžnými domy. Stále čerstvý vzduch bez hluku a průvanu, tepelná pohoda a stabilita jsou skutečně na úplně jiné úrovni, než na co je člověk, který se s pasívním domem dosud nesetkal, dosud zvyklý. Provozní náklady jsou přitom nižší až o 90% oproti běžným (přitom normy splňujícím) domům, reálně lze u skutečného pasívního domu uvažovat o 5-8 tisících Kč za rok (náklady na vytápění včetně ohřevu teplé vody), celkové náklady na provoz (včetně spotřebičů, osvětlení apod.) potom činí 15-20 tisíc Kč za rok.

Výše uvedené řádky možná připomínají reklamní článek z novin či časopisů, jsou však založené na zkušenostech mnoha uživatelů (v ČR je k dnešnímu datu něco přes 500 pasivních domů nebo domů, které se domu pasivnímu blíží). Díky vlastní zkušenosti s návrhem, stavbou a bydlením (již 5 let) v domě, který je blízký pasivnímu, rozvíjeným prací na dalších projektech,  stálým sebevzděláváním a sledováním aktuálního vývoje, výměnou názorů a zkušeností s jinými, umíme pasivní domy zodpovědně projektovat i realizovat.

Jak je zmíněno na úvodní stránce, snažíme se zakázky řešit komplexně, s ohledem na jejich vliv na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou pro nás logickou volbou dřevostavby v pasivním standardu, ale protože jsme přesvědčeni, že je nutné hledat a dodržovat zásady trvale udržitelného způsobu života, chceme jít dál a snažíme se navrhovat do našich projektů materiály, které jsou zdravé jak pro člověka, tak i pro Zemi. Tedy  materiály z přírodních surovin, pokud možno z místních zdrojů, nenáročných na  výrobu, s příznivým působením na člověka, snadno recyklovatelné (dřevo, kámen, nepálené hlína, tepelné izolace na bázi rostlinných vláken, apod).

Několik vět o společenském smyslu a významu stavění pasivních domů:
Čím dál víc lidí si uvědomuje, že dnešní způsob života je nadále neudržitelný, „civilizovaná“ společnost sobecky spotřebovává dostupné zdroje jak na úkor ostatních současných obyvatel Země, tak i všech budoucích. Zřejmé je to zejména u energetických zdrojů. Např. přibližně 40-50% dnešní celkové spotřeby energie ve světě západního typu (bydlení, doprava, průmysl,…) je spotřebováno právě na bydlení (na vytápění a ohřev teplé vody). Je tedy logické, že provozování budov v pasivním standardu (nových i rekonstruovaných) je jednou z cest, jak snížit plýtvání energiemi, zabránit dalšímu nesmyslnému prolamování těžebních limitů, stavění dalších jaderných elektráren a spotřebovávání neobnovitelných zdrojů). Pro lidi, kteří o tomto přemýšlejí, je bydlení v pasivním domě jednou z možností přispět k ochraně životního prostředí a ke změně způsobu života na trvale udržitelný. V této souvislosti je také důležité přemýšlet, jak a z čeho takový dům postavit, tedy jak velké bude množství energie potřebné k jeho výstavbě – tzv. svázané neboli „šedé“ energie. (Nejenom) z tohoto pohledu jsou výhodné právě lehké dřevostavby s využitím materiálů z obnovitelných surovin.

Komentáře nejsou povoleny.