Základní charakteristika

CO je pasivní dům (PD) nebo též energeticky pasivní dům (EPD)?

Pasivní je dům, který má velice nízké náklady na provoz (cca 10% nákladů domu běžného) při nadstandardním komfortu bydlení.

Pasivní dům je nejlepší forma důchodového pojištění, sníží vám náklady na bydlení na minimum a to bez ohledu na počasí, ropnou či hospodářskou krizi, měnovou reformu, bez ohledu na právě vládnoucí stranu.

Pasivní dům může být projevem zodpovědného přístupu k sobě samému, ke svému okolí a společnosti i k životnímu prostředí.

JAK se toho dosáhne?

Máme-li se pokusit o stručnou odpověď, pak by mohla znít asi takto: Kompaktní formou domu, na pozemku vhodně orientovaného, s vynikající tepelnou obálkou bez tepelných mostů, se při použití větracího systému s vysokou účinností rekuperace tepla zajistí tak nízká tepelná ztráta domu, že ten si na její pokrytí po většinu dní v roce vystačí s běžnými tepelnými zisky (které jsou ovšem v běžném domě zanedbatelné) – tj. s vnitřními zisky tepla (od pobytu osob, od provozu v domě – vaření, žehlení, běžící lednička, počítač, televize, svítící žárovka, …) a se solárními pasívními tepelnými zisky. Zbývající potřebu tepla je možno pokrýt pouze příhřevem přiváděného větracího vzduchu, případně malým, jednoduchým topným systémem .

KOLIK to stojí?

Při promyšleném návrhu a kvalitně odvedené práci vyjde pasivní dům na přibližně stejné nebo mírně zvýšené náklady (do 10 – 20%) na pořízení běžného domu, splňujícího požadavky tepelně technické normy.

Pro KOHO je vhodný?

  • Pro mladé rodiny s dětmi, kteří nemohou a nechtějí mít zatížený rodinný rozpočet kromě splátek hypotéky ještě stále se zvyšujícími platbami za energie
  • Pro dříve narozené, kteří se nechtějí obávat, že bydlení z penze neutáhnou
  • Pro každého, kdo nechce být závislý na náladách těch, kdo ovládají kohoutky plynovodů a zlovůli elektrárenských monopolů
  • Pro všechny, kdo chtějí za vložené peníze odpovídající užitek

KDO ho navrhne a postaví?

Jakkoliv je princip pasivního domu jednoduchý, jeho návrh by měl zpracovávat architekt nebo projektant se zkušenostmi s návrhem a provádění pasivních budov, ideálně s vlastní zkušeností s bydlením v takovém domě. Takových odborníků je zatím pomálu, ale postupně jich naštěstí přibývá. Pokud se nechcete nervovat z přibývajících problémů na stavbě, které ji budou neustále prodražovat a které mohou vytčený cíl lehce a nezvratně zmařit, dejte na jejich reference a zkušenosti spíš než na uspořených pár (desítek) tisíc za projekt, věřte, že než se nastěhujete do nového domu, budete mít tyto „vícenáklady“ dávno zpátky.

V ideálním případě o tom, že jste mohli ve skutečnosti proinvestovat mnohem víc, nebudete pravděpodobně ani vědět ;-) Ptejte se těch, kteří si touto cestou již prošli, navštivte již hotové pasivní nebo nízkoenergetické domy a vyzpovídejte jejich majitele, jsem přesvědčen, že většina z nich se o své zkušenosti ráda podělí.

PROČ stavět pasivní dům?

Možná bude dostatečně výstižná odpověď otázkou – A proč ne? Proč vynakládat peníze na něco, co bude vyžadovat nemalé a navíc stále se zvyšující náklady na provoz, když za tytéž peníze mohu mít podstatně lépe a samovolně fungující dům, jehož provoz mě bude stát desetinu toho co v běžném domě. Proč se vzdávat takového komfortu a kvality vnitřního prostředí, o kterém v běžném domě nemáme ani tušení?

Jeden zasvěcený člověk, který prošel (a stále prochází) mnoha stavbami (nízkoenergetickými i pasivními domy) říká: „Nechci se nikoho dotknout, ale je mi upřímně líto těch, co během uplynulých deseti let postavili běžné domy…“

Rozdělení staveb podle jejich energetické náročnosti QVYT

Tj. množství energie (v kWh) vztažené na m2 podlahové plochy domu za rok:

Druh budovy QVYT [kWh/m2a]
Starší a historické budovy větší nebo rovno 180
Běžné budovy 180 – 90
Domy energeticky úsporné 90 – 50
Domy nízkoenergetické 50 – 15
Domy pasivní 15 – 5
Domy nulové a plusové menší nebo rovno 5

KDE se vzala hraniční hodnota 15 kWh/m2a?

Vychází z podmínky, aby bylo možné pokrýt potřebu tepla na vytápění domu pouze dohřevem přiváděného větracího vzduch bez nutnosti použití klasického aktivního topného systému (odtud termín „pasivní dům“). Vzduchem vzhledem k hygienickým požadavkům na nejvyšší teploty přiváděného vzduchu můžeme zajistit topný výkon maximálně 10 W/m2, z čehož vyplývá celková potřeba tepla na vytápění za celý rok právě oněch 15 kWh/m2a.

Tisknout Tisknout

Komentáře nejsou povoleny.