Rozdělení dle konstrukce

Pasivní domy – Základní rozdělení podle hmoty konstrukce:

Masivní – zděná či betonová konstrukce se střední až vysokou tepelně akumulační schopností.

Výhody

 • za předpokladu použití odpovídajících materiálů (plné pálené či nepálené cihly, vápenopískové bloky, beton) vysoká schopnost akumulace tepla
 • déle si drží stabilní teplotu, případě výpadku vytápění (dohřevu vzduchu) v zimním období vychládá velmi pomalu, v letním období po delší dobu odolává přehřátí interiéru (zde je rozdíl v akumulaci znát více než v zimě)
 • „tradiční“ způsob výstavby, technologie známá většině stavebních firem (pozor ale na některé zažité způsoby provádění, které jsou neslučitelné s konceptem pasivního domu)
 • relativně snadné a spolehlivé zajištění vzduchotěsné obálky domu (ovšem pouze u plného zdícího materiálu, pozor na dutinky!)
 • pro hodně lidí je to zažitá představa bezpečnosti, odolnosti
 • možnost stavby svépomocí

Nevýhody

 • mokré procesy, časově delší výstavba, větší závislost stavby na roční době
 • po topné přestávce v zimě (dovolená na horách) delší náběh na požadovanou teplotu, nutno zvážit výběr otopné soustavy a správně nadimenzovat její výkon
 • pokud není věnována dostatečná pozornost stínění v letním období, pak i u masivní stavby může dojít během dlouhotrvajících veder k přehřátí domu a pak je problematické takovou hmotu vychladit
 • větší (podle druhu zvolených materiálů až podstatně větší) množství zabudované (tzv. „šedé“) energie = vyšší ekologická stopa

 

Lehké – většinou dřevěná nosná rámová konstrukce s nízkou až střední tepelně akumulační schopností

Výhody

 • využití nosné konstrukce zároveň pro uložení T.I. => menší tloušťky obvodových stěn než u masívních staveb (rozdíl závisí na druhu použité izolace)
 • díky nižší akumulaci snazší průběžné noční vychlazování v letním období
 • možnost většího využití přírodních materiálů
 • při vhodně zvolené skladbě konstrukcí bezproblémové a snadno kontrolovatelné zajištění vzduchotěsnosti
 • nižší (podle druhu zvolených materiálů a technologie výstavby až podstatně nižší) množství zabudované (tzv. „šedé“) energie = menší ekologická stopa
 • výhodné použití suchých technologií
 • rychlost výstavby (suché procesy, v případě prefabrikované výstavby je dům na místě smontován během několika málo dní, dokončovací práce v řádech několika týdnů), případě výstavby na místě jde o dobu cca o měsíc až dva delší
 • menší nároky na základy, možnost úsporného založení nad terénem

Nevýhody

 • efekt psychologických dogmat (o bydlení v chatě či kůlně, krátké životnosti, malé tuhosti a odolnosti konstrukce vůči povětrnostním vlivům, bilogickým škůdcům, ohni)
 • technologie v našich podmínkách veřejností dosud podceňovaná a „nedůvěryhodná“
 • nutná větší důslednost a technologická kázeň při provádění vzduchotěsné obálky domu (to platí i pro masívní stavbu)
 • díky nižší akumulaci větší výkyv vnitřních teplot, více v létě, v zimě méně (přesto, díky masívní izolaci, má lehký pasívní dům i přes absenci velké tepelně akumulující hmoty podstatně větší tepelnou setrvačnost oproti běžným zděným stavbám)
 • dřevostavbu (hrubou stavbu, framing) si většina zájemců svépomocí nepostaví
Tisknout Tisknout

Komentáře nejsou povoleny.