Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické domy (NED) jsou objekty se spotřebou tepla na vytápění v rozmezí 15 – 50kWh/m2a

Druh budovy QVYT [kWh/m2a]
Starší a historické budovy ≥ 180
Běžné budovy 180 – 90
Domy energeticky úsporné 90 – 50
Domy nízkoenergetické 50 – 15
Domy pasivní 15 – 5
Domy nulové a plusové ≤ 5 resp. ≤ 0

V podstatě všechny zásady uplatňované na pasivní domy se vztahují i k domům nízkoenergetickým.
Dá se říci, že z jistého úhlu pohledu jde o jeden typ domů, jež odlišuje to, jak důsledně jsou jednotlivé zásady uplatňovány, či do jaké míry je výsledek ovlivněn podmínkami konkrétního místa.
Zlí jazykové tvrdí, že nízkoenergetický dům je pouze „nedotažený“ dům pasivní ;-) .

Pokud si říkáte, že Vám nízkoenergetický dům stačí, asi to je pravda.
Ale je škoda takto uvažovat. Proč?

  • proč se spokojit s domem na úrovni 50kWh/m2a, když se stejnými nebo jen o málo vyššími náklady ale „chytřeji“ využitými lze dosáhnout nejen dalšího výrazného zlevnění provozu (10 – 20 kWh/m2a), ale i vyššího komfortu a nezávislosti.
  • je vhodné od začátku svých úvah směřovat k pasivnímu standardu. Protože pokud se tak nenastavíte, může se lehce stát, že nakonec nebudete mít dům nízkoenergetický, ale třeba dům jen o málo lepší, než běžný. Vlivem okolností (nejčastěji nepříliš vhodný pozemek, mnohdy nesmyslné územní regulace, neoptimalizovaná studie či zanedbaný projekt nebo nekvalitně provedená stavba) se totiž často musí ze svých původních přání slevit. Jestliže ale budete od začátku chtít pasiv a nakonec třeba právě kvůli končíte třeba na 20 kWh/m2a, tak je to stále výborný výsledek.
  • postavíte v současnosti, ale v domě budete bydlet i za 10, 20, 40 let. Co platí dnes (cena a dostupnost energií, společenská situace, důchody apod.) nemusí platit zítra.

Samozřejmě existují případy, kdy by cesta k pasivnímu standardu vedla k vytyčenému cíli jen za cenu neúměrně vysokých nákladů či omezujících ústupků ať už ve funkčnosti, architektuře nebo jen v oblasti vlastních pocitů. Přestože má SMYSL od začátku směřovat k co nejúspornějšímu domu, tato snaha by měla mít své hranice, neměla by být dogmatem.  I lepší nízkoenergetický dům má vysokou užitnou hodnotu, komfort a je přitom může být provozně dostatečně úsporný.

Mohou to být situace, kdy máme k dispozici pozemek s nevhodnou orientací či rozměry, případně polohou (např. proluka v městském prostoru, zastínění okolními budovami či terénem, pozemek s cenným výhledem do krajiny orientovaným na sever apod.), objekt s osobitým architektonickým výrazem (který, často záměrně, nerespektuje zásady kompaktnosti, orientace, velikosti prosklených ploch apod.), požadavek na nejjednodušší řešení s využitím místně dostupných přírodních zdrojů případně spojených s nedůvěrou k moderním technologiím, případně nedostatek financí, či prostě jakýkoliv jiný pro investora důležitý důvod „nejít dále“.

Jaké jsou tedy požadavky dosažení parametrů nízkoenergetického domu, čím se liší od domu pasívního? Podstatný rozdíl je jediný – nízkoenergetický dům má vyšší tepelné ztráty, takže už si na jejich pokrytí nevystačí s vnitřními zisky a jednoduchým příhřevem přiváděného větracího vzduchu (což je mimochodem podmínka v českých krajích – na rozdíl od jižních a západních sousedů – často obtížně splnitelná). Musí tedy mít vlastní vytápěcí soustavu (ať už sloučenou s větrací soustavou – teplovzdušné vytápění s větráním a rekuperací tepla; nebo samostatný klasický otopný systém, lhostejno zdali využívající otopných těles či velkoplošné teplosměnné plochy – podlahy, stěn, stropu; teplovodní či elektrický).

V praxi to znamená například tepelnou izolaci stěn a střechy v tloušťkách okolo 20-30cm, podlahy 15-20 cm, okna s izolačními troj či dvojskly, „prohřešky“ v členění hmoty domu (tedy ve větším poměru ochlazované plochy k obestavěnému prostoru), možnost větších ploch oken orientovaných ne tak přísně pouze na jih, méně účinnou rekuperaci tepla větracího systému, v jistých případech dokonce i jeho absenci apod. Také podmínka vzduchotěsnosti při měření Blower Door Testem je měkčí – n=1,0 hod-1 (narozdíl od 0,6 hod-1 u pasívního domu).

V použitých materiálech opět není rozdíl mezi pasivním a nízkoenergetickým domem, vyhodné jsou dřevostavby, především z hlediska kombinace kvality provedení, investičních úspor, jednoduchosti a rychlosti výstavby.

Komentáře nejsou povoleny.