Desatero zásad

Pasivní domy – Desatero zásad pasívního domu

  1. Volba pozemku (poloha, orientace, zastínění, zastavitelnost podle územního plánu, místní regulace – zastavovací studie, regulační plán, CHKO, …)
  2. Kompaktní tvar, co nejmenší poměr ochlazovaného pláště budovy vůči obestavěnému prostoru, tedy poměr A/V
  3. Zónování – podružné chladnější nebo nevytápěné prostory na severní straně, obytné místnosti na straně jižní (využití pasívních solárních zisků)
  4. Dostatečná a souvislá tepelná izolace
  5. Okna – vhodné rámy, trojskla, správné zabudování, optimalizovaná velikost
  6. Důsledné odstranění tepelných mostů
  7. Vzduchotěsnost domu resp. jeho větrotěsnost
  8. Řízené větrání s rekuperací tepla
  9. Vhodný návrh zdroje tepla pro pokrytí potřeb vytápění a ohřevu TV, využití obnovitelných zdrojů (biomasa, solární energie, TČ)
  10. Kvalitní provedení stavby, poučený uživatel, využití úsporných spotřebičů
Tisknout Tisknout

Komentáře nejsou povoleny.