Environmentální centrum Pardubice

← zpět na seznam Ostatních referenčních staveb

Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum je novostavba, která bude poskytovat výstavní, vzdělávací, výchovné a osvětové prostory. Bude zde zřízeno návštěvnické a informační centrum pro veřejnost včetně administrativního zázemí a trvalé expozice o přírodě (Natura 2000, ptačí oblasti, evropsky významné lokality apod.).
Stát bude v klidném místě na břehu řeky v Chrudimky blízko centra města Pardubice.
Na objekt bylo vydáno stavební povolení, v současné době byla podána žádost o dotaci , předpokládané zahájení stavby je odhadováno na podzim roku 2013.

Architektonický návrh řešeného objektu novostavby environmentálního centra vytvořil arch. Tomáš Med. Inspirací při návrhu domu byly koruny okolních vzrostlých stromů s pavučinami lesknoucími se ve slunci. Vznikl tak impuls navrhnout dům jako pavučinu v korunách stromů. Postupně se tato pavučina rozvrstvila do dvou výškových úrovní. Nejnižší podlaží je pro optické zmenšení hmoty domu částečně ukryto v rámci terénu nabíhajícího na protipovodňovou hráz.
Objekt je navržen s využitím prvků a konstrukcí vhodných pro pasivní budovy, vzhledem k nekompaktnímu tvarovému řešení spadá do kategorie nízkoenergetických budov (měrná potřeba tepla na vytápění je 32 kWh/m2a dle ČSN EN ISO 13790, okrajové podmínky byly zvoleny s přihlédnutím k energetickému standardu objektu).

Nosná konstrukce suterénu (1.PP) je z monolitického železobetonu. Nadzemní části (1. a 2.NP) jsou navrženy jako dřevostavba z masivních panelů z křížem lepeného dřeva v interiéru přiznaných. Fasáda provětrávaná s obkladem vláknocementovými deskami, okna hliníková s trojskly, zelené ploché střechy s extenzivní výsadbou.

Potřebná výměna vzduchu bude zajištěna centrální jednotkou s rekuperací tepla, regulace větrání bude automatická na základě  koncentrace CO2. Vytápění je řešeno podlahovým systémem. Objekt bude svou potřeba tepla na vytápění a ohřev vody napojením na centrální zásobování teplem (v těsné blízkosti objektu vede horkovod).

Důraz je kladen na využití materiálů a technologií s malou ekologickou stopou, tedy materiálů z přírodních obnovitelných zdrojů (dřevěné konstrukce, dřevovláknité či celulózové izolace). Obecně jde o materiály s co nejmenší svázanou energií. Samotná stavba tak bude úsporná nejen svým provozem, ale také při výstavbě a bude tak ukazovat možnosti současných šetrných stavebních technologií.

Autorem architektonického návrhu a níže zobrazených vizualizací je ing. arch. Tomáš Med

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>