Realizované stavby

← zpět na Reference

  • Novostavba RD v Nemošicích u Pardubic. Přízemní dům o zastavěné ploše 164 m2, krytý dvěma pultovými střechami. Difúzně otevřená dřevostavba systému two by four s úpravou konstrukce pro standard pasivního domu. Vytápění el. podlahovými rohožemi, solární systém pro ohřev TV, řízené větrání s rekuperací. RD Nemošice
  • Sanace RD v Rosicích nad Labem - dřevostavby od nejmenované firmy ze Žďáru nad Sázavou. Objekt měl být koncipovaný jako nízkoenergetický dům, vytápění navrženo teplovzdušným cirkulačným systémem. Stavba bohužel vykazovala poměrně závažné nedostatky už od projektu – nevhodně zvolená skladba obvodového pláště, neřešené tepelné mosty, nefunkční provětrávaná fasáda. Během realizace se k tomu přidala i netěsně provedená parotěsná vrstva, nesouvisle uložená tepelná izolace a neprofesionálně nakotvená fasáda z Cetris desek. Dům vykazoval značnou netěsnost, což mělo za následek jednak velké úniky tepla, značně sníženou účinnost rekuperace, nebezpečí kondenzace vlhkosti v konstrukci i kondenzace povrchové na prochlazených detailech.
    Sanace spočívala v návrhu úpravy skladby ovbodového pláště tak, aby byla zajištěna co největší difůzní otevřenost vzhledem k nefunkční parozábraně (úprava stávajících vrstev, využití izolačních materiálů s buněčnou strukturou, které si dokáží podstatně lépe poradit s případnou zkondenzovanou vlhkostí než běžné izolace na bázi minerálních vláken), odstraněním tepelných mostů, dodatečné zesílení tepelné izolace (zvolena byla mokrá aplikace celulózové izolace zejména s ohledem zvýšení vzduchotěsnosti objektu a na zvětšení tepelné stability v letním období) a nově provedené opláštění z Cetris desek (tentokrát v kombinaci s modřínovými palubkami). RD Rosice nad Labem

 

  • RD v Pardubicích. „Naše“ první stavba rodinného domu, na jejíž realizaci jsme spolupracovali s firmou Penatus. Jde o lehkou montovanou dřevostavbu (Two by Four) místo poloviny původního zděného (dvoj)domku v ulici JUDr. Krpaty v Pardubicích, teplovzdušné vytápění s větráním a rekuperací, Duplex RC 2000/440, IZT 615L, peletková krbová kamna s teplovodním výměníkem, solární (termický) systém, nízkoenergetický standard, 27,7kW/m2a PK Projekt - RD Pardubice JUDr. Krpaty

Komentáře nejsou povoleny.